Chào Mừng Các Bạn Đã Ghé Thăm . . . THBL6869

Tìm kiếm Blog này

Đang tải...

Thứ Tư, ngày 14 tháng 9 năm 2016

Việt Nam Dưới 40 Năm Cộng Sản Đô HộPosted on July 14, 2015 by haiz00
 
Khi đã lường gạt dư luận thế giới thành công về “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”, lúc chiếm miền Nam xong thì Việt Cộng miền Bắc lột bỏ ngay mặt nạ và giải tán liền tụi tay sai dàn dựng này, thống nhất hai miền với danh xưng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa . Rồi từ đó đến nay 40 năm qua Cộng Sản Bắc Việt bí mật thi hành kế sách Mao Hồ “Hán Hóa”.
CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu một khúc quanh bi thảm trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Hơn 2 năm ”hấp hối’ vì Hiệp Định Paris năm 1973, Việt Nam Cộng Hòa đã hoàn toàn bị Cộng Sản Miền Bắc chiếm đóng sau 21 năm hiện hữu. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tuy phải đối phó với những khó khăn do cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhứt 1945 -1954 để lại, vẫn là một chế độ dân chủ, hoàn toàn khác biệt với chế độ độc tài toàn trị ở Miền Bắc vĩ tuyến 17. Ta duyệt xét thành quả của VC sau 40 năm cai trị.