Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Đánh tư sản” ở miền nam sau 1975Đánh tư sản” ở miền nam sau 1975
 Tác giả: Tú Hoa
.KD: Năm 1977, lần đầu tiên vào miền Nam công tác, và khi đó đang là chiến dịch “đánh tư sản”. Chuyến đi bổ ích như một trang văn học thấm đẫm hơi thở đời sống. Và chuyến đi đó đã cho mình một cảm nhận cực kỳ quan trọng, dù chỉ là cô phóng viên còn quá trẻ, 26 tuổi đầu, quan sát đời sống với nhiều non nớt nhưng đồng thời rất tỉnh táo nhận biết thực và ảo- để chọn lựa cách đi. Nay đọc được bài này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.