Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Do TháiDo Thái
Từ lâu , tui cố tìm hiểu " vì sao Hitler đã muốn tận diệt người Do Thái ??? " .

Hỏi Bạn Bè nhưng chẳng ai cho lời giải thích thoả đáng .
Nay lấy nhận định của một số danh nhân để mọi người đọc và suy gẩm :


- George Washington (1732-1799), khi ông này nói thẳng rằng: “Chúng (DT) hành động chống chúng ta có hiệu quả hơn quân đội kẻ thù của chúng ta. Chúng nguy hiểm hàng trăm lần hơn đối với tự do của chúng ta và vấn đề nghiêm trọng này chúng ta đang phải đối mặt. Chỉ có một điều xót xa, là các bang đã không tiêu diệt chúng từ lâu như kẻ gây họa cho xã hội và như kẻ thù nguy hiểm nhất đối với sự bình yên của nước Mỹ”. (nguồn: Max George Washington Appleton & Co.)

- Napoleon Bonaparte (Pháp): “Sở hữu mọi làng mạc là bọn kẻ cướp Do Thái, chúng xây dựng lại chế độ nông nô, chúng là bầy quạ thực sự. Sự bần cùng là Do Thái gây ra, không phải từ một cá nhân đơn độc, mà từ toàn thể giống người này. Chúng giống như đàn sâu, hay châu chấu, ăn nước Pháp”.


- Obuchum Okuma (nhà khoa học Nhật): “Do Thái trên khắp thế giới phá hoại chủ nghĩa yêu nước và nền tảng sức mạnh quốc gia”.

- Ivan Franco (Ukraine): “Khi tôi đọc rất nhiều sách Mác-xít, CNXH, chủ nghĩa tự do và dân chủ, đằng sau mỗi thứ đó tôi đều thấy sự xảo quyệt mà Do Thái sắp đặt”.

- Peter the Great (hoàng đế Nga 1672-1725): “Tôi muốn thấy đất nước tôi là của Mohammet và đa thần hơn là Do Thái. Cái giống này lừa lọc và gian trá. Chúng phải không được phép định cư và gây ra vấn đề cho chúng ta. Bất chấp lệnh của tôi, chúng vẫn cố đút lót các cận thần của tôi, với mục đích đòi công bằng. Tôi nhổ tận gốc lũ quỷ xứ, thay vì dung thứ chúng. Sẽ không có buôn bán hay trú ngụ nào ở Nga cho chúng, cho dù chúng có cố gắng đút lót hối lộ bao nhiêu đi chăng nữa”.

- Elizabeth Petrovna (Russian empress. 1709-1761) : “DT cư trú ở những phần khác nhau của Nga. Từ đó chúng ghét Christ và tôi chẳng trông mong gì tốt đẹp. Đối với tình cảnh này, tôi đã công bố sắc lệnh sau đây: Tất cả DT, đàn ông phụ nữ, bất kể hoàn cảnh và sự giàu có, cùng tất cả tài sản phải bị quét sạch ra khỏi biên giới. Từ bây giờ trở đi, không cho phép dưới bất cứ hoàn cảnh nào đi vào Nga, trừ khi cải sang tín ngưỡng Christian Hy lạp;”

- Ivan IV (Sa Hoàng 1530-1584): “Juda tiến vào Nga với các con buôn không đứng đắn, từ đó chúng gây ra nhiều tai họa, chở thuốc độc đã nấu vào Nga và người Christians xa lánh Christianity”.

- Marcus Cicero (nhà diễn thuyết Roma. TCN) 

- “Dân DT thuộc về lực lượng bóng tối và ghê tởm. Ai mà biết được bè lũ này đông đảo như thế nào, chúng cố kết cùng nhau và có thể tỏ ra có sức mạnh như thế nào nhờ sự đoàn kết của mình.”

- Diodorus Siculo (sử học Hy Lạp 30 TCN):

- “Những người bạn của vua Antiochus Syria (223-187 TCN) khuyên nhà vua trục xuất dân DT, những kẻ không muốn sống hòa hợp với người khác và coi họ là kẻ thù”.

- Lucius Seneca (triết gia Roman, 4 TCN): “Sắc dân này (DT) – là bệnh dịch hạch. Nó có thể có được ảnh hưởng như thế đến chúng ta – kẻ thắng cai trị bằng luật của mình.”

.............................. .............................. ...........

Riêng Miền Nam VN lọt vào tay vc là do DT  ( mà đại diện là Kissinger và  Moshé Dayan)
và ngày nay 5 đại gia đình tài phiệt Do THái đang thống trị cả thế giới  , xin xem link kèm     
HQ.tkd


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét