Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Hình ảnh Đài Phát Thanh Việt Nam Cộng Hòa tại Sài Gòn năm 1967 by Peter P RuplenasHình ảnh Đài Phát Thanh Việt Nam Cộng Hòa tại  Sài Gòn năm 1967

Cô này đang xử dụng máy  35mm Moviola ,   kiểm tra phim mới từ phòng lab, được giảm xuống còn 16 mm .Sau đó được thu vào băng ở  RVN TV studio
 sài Gòn ,Việt Nam 23-1-1967 by SPC Peter P Ruplenas


Hai Xướng Ngôn viên chuẩn bị đọc tin tức hằng ngày  trong đài Truyền Hình Việt Nam Cộng Hòa.Chờ người quay phim kiểm tra lại lần cuối cùng trước khi  thu . Sài Gòn 23-1-1967 by SPC Peter P Ruplenas
Dân sài Gòn đứng xem TV tại nơi cộng cộng ( Thời mới có truyền hình ở MNVN)  . Sài Gòn 23-1-1967 by SPC Peter P Ruplenas
Chuyên gia  hình ảnh ,âm thanh  kiểm tra  máy thu hình AMPEX   trong Đài Truyền  Hình VNCH . ngày 23-1-1967 by Peter P Rupenas
Hai chuyên gia âm thanh -hình ảnh xem màn ảnh truyền hình  hằng đêm từ đài phát  hình sài Gòn 23-1-1967 by Peter P Ruplenas
Dân chúng đứng xem TV nơi Cộng Cộng tại Sài Gòn ngày 23-1-1967 by Peter P Ruplenas
Ông Calvin J Rathel (Sioux City,Iowa )Cố vấn truyền hình ,đang giúp chuyên viên Việt Nam về kỷ thuật Trong đài Truyền hình Việt Nam Cộng Hòa .Sài Gòn ngày 23-1-1967 by Peter  P Ruplenas

Hai chuyên gia âm thanh -hình ảnh xem màn ảnh truyền hình  hằng đêm từ đài phát  hình sài Gòn 23-1-1967 by Peter P Ruplenas

Ông Hoàng Thái,Chief Đài truyền hình VNCH đang kiểm tra máy Thu hình AMPEX 1100 trước khi phát bản tin tức .Sài Gòn 23-1-1967 by Peter P Ruplenas
Ông Lê Hoàng Hoa Giám Đốc của đài truyền hi`nh Việt nam .Sau nhiều giờ làm việc và cô thư ký   .Sài Gòn 23-1-1967 by Peter P Ruplenas
Cô quản thủ Phim đang kiểm tra bộ phim về Giáo Dục cho đài Truyền hình VNCH.Kho chứa phim này chứa hành ngàn  phim đủ thể loại .Sài Gòn ngày 23-1-1967 by Peter P Ruplenas
Cô Hoàng thị Lê Hợp một trong những  người đọc tin tức của Đài Truyền Hình VNCH kiểm  lại  bài khi ra trước ống kính .Sài Gòn  ngày 23-1-1967 by Peter P Ruplenas .
Photo chief ,Nguờii viết bản tin ,Thư ký của Đài truyền hình VNCH đang xem lại công việc của họ trong phòng tin tức .Sài Gòn 23-1-1967 by Peter  P Ruplenas .
T/Sgt Robert C Gassert, ( Denver ,Colo )Kỹ sư Cố vấn về truyền hình đã giúp về kỷ thuật vận hành máy thu hình AMPEX cho người  quản lý  về kỷ thuật của đài truyền hình VNCH.Sài Gòn ngày 23-1-1967 by Peter P  Ruplenas .
SPC Wyndham P Duncan ,( Baltimore ,Md,)Chuyên Gia về sản Xuất .Điều chỉnh âm thanh  chổ hai nghệ sỉ cải lương trước khi họ trình diễn .sài Gòn  ngày 23-1-1967 by Peter P Ruplenas
Chuyên viên âm thanh,Quản lý truyền hình,Quản lý tin tức xem băng tin tức trước khi phát hình  .Sài Gòn 23-1-1967 by Peter P Ruplenas .
Dân chúng xem TV hằng đêm nơi cộng cộng  tại sài Gòng 23-1-1967 by Peter  P Ruplenas .

Dân chúng ở Sài Gòn Xem TV -Sài Gòn ngày 23-1-1967 by Peter P Ruplenas
Sưu tầm Từ Fold 3
Ngoan Nguyen
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét