Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 lần thứ 42 tại San Jose
THIẾU SÓT LỚN CỦA QUÝ VỊ BAN TỔ CHỨC LÀ CHỈ CHÚ TRỌNG  CÁC VỊ TƯỚNG TÁ TỬ TIẾT MÀ BỎ QUÊN KHÔNG NHẮC ĐẾN RẤT NHIỀU ANH HÙNG CHIẾN SĨ VÔ DANH ĐÃ CHIẾN ĐẤU ĐẾN GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG RỒI QUÂY QUẦN LẠI MỞ CHỐT LỰU ĐẠN CÙNG CHẾT VỚI NHAU... VÀ CÒN NHIỀU TRƯỜNG HỢP TỰ SÁT TRONG BÓNG TỐI ...  ĐÁNG BUỒN THAY !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét