Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Hãy Chụp Dùm Tôi


Đng khoe tôi, hi người bn tài hoa,
Nh
ng tm nh mang ra t đa ng
c,
N
ơi bn mi v rong chơi h
nh phúc,
Dù bao ng
ười vn ti nhc xót xa.

image


Đng khoe tôi hình nh mt quê nhà,
Mà b
n nghĩ đang trên đà “đi mi”,
Nh
ng thành th xưa hin như bông bưởi,
Nay b
ng dưng rã rượi nét giang h.Đng khoe tôi nhng cnh tượng xô b,
Nh
ng try lc gi vô phương cu cha.
Đ
t nước đã t lâu không khói la,
Sao r
c rài hơn c thu chiến chinh.


image


Đng khoe tôi nhng yến tic linh đình,
Nh
ng ph xá ngp phn vinh gi to,
N
ơi thiu s tung tin như xác pháo,
Khi d
ân nghèo không mung cháo cm hơi.
Đng khoe tôi cnh t hp ăn chơi,
C
a nhng k đã mt thi chui nhi,
B
 tt c, trong đêm dài thui thi,
Ng
ược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên.


Đng khoe tôi nhng con ph “bưng bin”,
Nh
ng qung cáo, nhng mt tin nham nh,
Nh
ng khách sn ánh đèn màu rc r,
Tr
ơ trn bày, d d khách phương xa.Đng khoe tôi chn th phượng nguy nga,
Nh
ng dinh th xa hoa nm choán ngõ,
Nh
ng màu sc lam, vàng, đen, tím, đ,
Đang u
n mình theo gió đón hương bay.Đng khoe tôi nh Hà Ni hôm nay,
Thành ph
 đã chết t ngày tháng đó,
Khi b
 ép khoác lên màu c đ,
Khi tri
u người phi trn b vô Nam.Đng khoe tôi nhng cnh tượng giàu sang,
Đã đ
ược bn tóm càn vô ng kính,
Nh
ng hình nh mà k thù toan tính,
Mu
n tung ra đ c phnh gt người.

image


Bn thân ơi, sao không chp giùm tôi,
N
i thng kh ca triu người dân Vit,
N
a thế k trong ngc tù rên xiết,
Oán h
n kia du chết chng htan.

image

Chp giùm tôi đàn thiếu n Vit nam,
Thân tr
n tri xếp hàng ch được la,
Hay b
y tr mt chưa phai mùi sa,
B
 bán làm nô l  phương xa.

Chp giùm tôi đôi mt m, mt cha,
Mà su
i l ch còn là máu đ,
Khóc con cháu ra đi t
 năm đó,
Bi
n dp vùi, đà tách ngõ u minh.image

Ch
p giùm tôi s phn nhng thương binh,

 Đã vì nước quên mình trên chiến trn,
Mà gi đây ôm hn,
Tm thân tàn ln đn gia phong ba.

Chp giùm tôi hình nh nhng cụ già
Bn đu nu gom ra đường hành kht,
Đ đêm đến, np hết tin góp nht,

Đi chén cơm dm nước mt nuôi thân.


Chp giùm tôi xác chết nhng ngư dân,
B Tàu giết bao ln trên bin rng,
Hay nhng chiếc quan tài chưa kp đóng,
Ch cha, anh lao đng Mã Lai v.
Chp giùm tôi thm cnh nhng dân quê,

Chu đánh đp chán chê dù vô ti,

Hay cnh nhng anh hùng không un gi,

Gánh đa đày trong ngc ti bao la.Chp giùm tôi mc biên gii Vit Hoa,

Ln vào đt ca ông cha đ li,

Hay lãnh th cao nguyên còn hoang di,

Lũ sài lang hèn nhát ly dâng Tàu.Chp giùm tôi nhng nghĩa đa bun đau,
Chúng tàn phá, chng còn đâu bia m.
K sng sót đã đành cam chu kh,

Người chết sao cũng khn khó trăm đường.Hãy chp giùm tôi hết nhng tang thương,
Hình nh tht mt quê hương bt hnh,
Nơi mà bn, xưa đêm trường gió lnh,
Đã căm hn quyết mnh dn ra khơi.


image


Chiếc thuyn con, ca nước lã cm hơi,

Mng sng nh đem phơi đu sóng d

Ri tha phương l th
Tháng năm dài, quá kh cũng dn phai.Lòng người chóng nguôi ngoai,
Tháng Tư đến, có my ai còn nh !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét