Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Đảng Việt Tân và lý lịch của Lý Thái Hùng   Kính chuyn :
      *Mt bài viết tht có giá tr mà tt c nhng người Vit Quc Gia chân chính đu cn phi đc. Đng thi nhng ai còn lm tin đng Vit Tân "chng Cng" thì cũng cn nên đc đ sm m mt !
      *Tác gi BÙI MINH TUN không ai khác hơn, chính là người CHÚ RUT ca cán b CS Lý Thái Hùng - tc Bùi Minh Đoàn.
      *Xin hoan hô tác gi Bùi Minh Tun. Ông qu tht xng đáng là mt chiến sĩ Quc Gia chân chính. Chúng tôi tht vô cùng cm phc và biết ơn Ông !
       GÓP GIÓ.


Đng Vit Tân và lý lch ca Lý Thái Hùng
*Bùi Minh Tun

     Trong nhng ngày qua Cng Đng Người Vit Bc California b xáo trn, mi người quy đnh s xáo trn ny bt ngun t ông Phm Quc Hùng, ch tch (b mt tín nhim) ca cng đng  chính danh đi đêm vi bà Lan Hi, Ch tch cng đng ca Mt Trn… vì Hoàng Thế Dân, mt cán b cao cp ca MTQGTNGPVN, y viên Trung ương Đng Vit Tân (VT), là Phó Ch tch (chuyên đc trách chính tr) cho cng đng ny. Nhưng mi người lm! Tt c nhng xáo trn trên ch là  hin tượng do mt bàn tay lông lá đàng trong đo din, đó chính là Lý Thái Hùng, tc Bùi Minh Đoàn, phu quân ca bà Trn Diu Chân, phát ngôn viên ca Mt Trn đã tuyên b Tng ni dy hòa bình vi CSVN


    Ti sao tôi li dám qu quyết nguyên nhân ca mi xáo trn là ông Lý Thái Hùng, tc Bùi Minh Đoàn? Đ hiu được lý do ny, quý v phi biết Lý Thái Hùng là ai?
    Ông Bùi Minh Đoàn sut hơn mt thp niên qua ông đã thay hình đi dng đ biến thành mt con người khác, vi danh xưng là Lý Thái Hùng, ông mc nhiên chi b dòng h t tiên ca đng sinh thành ông, mt dòng h đã được gy dng, vun đp qua my đi An Nhơn, Bình Đnh, đ ri đến đi ông, ông đã t ý khai t dòng h mình đ phc v cho mc đích đen ti và nhng âm mưu thâm đc sau ny ca ông.    


    Đúng ra vic ông gian ngoan thay đi h tên đã được tôi bch hóa t lâu, nhưng tôi kiên trì xem ông và phu nhân s tung ra nhng quái chiêu như thế nào theo ch th mt ca các tên trùm CSVN, đ đánh phá cng đng Vit Nam t nn ca chúng tôi. 
    Vì đ phc v cho nhng âm mưu đen ti, thâm đc v sau ny nên công vic ông thay tên đi h đã được tun t tiến hành t ban đu rt là hp tình hp lý, không gây ra mt s nghi ng nào trong dòng h và bn bè. Hơn na, bây gi ông đang mc lt Quc gia chân chính chuyên đăng ti nhng bài bình lun chng cng    thì làm sao ai mà biết mt tht ca ông. Nhưng tôi biết ông quá nhiu, và cách hành văn ca tôi, ông cũng biết tôi là ai ri, liên h gia tc ca tôi vi ông như thế nào! vì quyn li ca T Quc, tôi đành nói lên mt sư tht ph phàn, đó là ông đang làm nhim v ca mt tình báo Vũ Ngc Nh cho đng CSVN hi ngoi. Mà phi nói ông đóng vai ny rt chun, gii, rt siêu vit nên ông mi git dây được Hoàng Thế Dân, H Quang Nht, Nguyn Sơn, Lan Hi đ bơm Phm Quc Hùng lên ti tng mây xanh lt by đ rìu làm tan nát cng đng.    
    Lý Thái Hùng tc Bùi Minh Đoàn, sinh quán Bá Canh, An Nhơn, Bình Đnh. Ông có người chú rut tên là Bùi Nhu ( đây ti sao tôi đ cp ti thân ph ca ông? vì khi ông được sinh ra, và ln lên, ông cũng như bà con hàng xóm cũng không được nhìn thy thân ph na. Đây là tình trng min quê thuc Liên Khu 5 (Nam, Ngãi, Bình, Phú) ca CS trong vùng xôi đu, thường không có mt người đàn ông trong gia đình. Hin gi tôi đang điu tra xem b rut ca ông thay tên đi h, làm chc v gì trong đng CSVN. Ông có người anh rut là Bùi Minh Cường trước năm 1975 làm lính king ti Ty ANQĐ Qui Nhơn vi mc đích trn lính và thu thp tin tc cho cng sn.


    Lý Thái Hùng, tc Bùi Minh Đoàn, hi nh hc trường làng, đến năm 1971-1972, đi thi Tú tài I thì b đánh rt. Sau đt b đánh rt này, ông chy cht đút lót đ đi lý lch ly tên là Lý Thái Hùng. Ti sao ông phi ly tên là Lý Thái Hùng? Vì người cha vô bưng ca ông đã nhn ch th ca đng CSVN phi giúp ông mp m đánh ln con đen ging y như ba anh em h Phan mà li có tên Lê Đc Th, Mai Chí Th và Đinh Đc Thin vy. Ông được cung cp mt giy khai sinh mi, mt h sơ lý lch mi nên ông không phi đi lính, và ông len li vào hc được ti trường Trung hc Cường Đ, Qui Nhơn. Trong thi gian đi hc, ông sinh sng vi thân nhân và gia đình ti tim may qun áo hiu M Long, đường Võ Tánh.  


    Sau khi hc hết lp Đ Nht ti trường ny, Lý Thái Hùng đã thi đ Tú tài II, xong vào Sài Gòn hc. Sau đó mt thế lc rt mnh đã vn đng đ đưa Lý Thái Hùng đi du hc Nht Bn. Ông xut thân mt con nhà nghèo Qui Nhơn, vào Sài Gòn, không người thân thiết mà li được đi hc Nht Bn vào năm 1974 mt cách d dàng nếu không có đng CSVN giúp đ cho ông? Tôi nói cho ông biết luôn, cũng chính Vũ Ngc Nh và tình báo CSVN nm trong chính quyn Nguyn Văn Thiu đã sp xếp đưa ông ra hi ngoi đ chun b cho mt kế hoch cài người lâu dài ca h.   
    Sau năm 1975, Mt Trn HCM được thành lp, ông đã được ch th t bên Nht Bn tìm cách di cư sang M, ông tham gia MT/HCM, tr thành mt cán b tr, ăn nói chng chc, hp dn, làm mhiu người si mê.  


    Trong lúc đó, Trn Diu Chân, mt du hc sinh ca Đông Âu cũng được sp xếp đ di dân sang Hoa Kỳ. Ông và bà Trn Diu Chân gp nhau, theo lnh ca ai đó, hai người tr thành v chng. Trn Diu Chân tham gia MTHCM, tr thành phát ngôn viên ca MT ging y như Phan Thúy Thanh ca đng CSVN.  
    Lý Thái Hùng đi sát lin vi Hoàng Cơ Đnh, biết Đnh ch là mt công t ăn chơi, nên Lý Thái Hùng đã cài sinh t phù Hoàng Cơ Đnh y như đng CS Trung Quc gài cô Trương M Vân cho Lê Kh Phiêu đ tên ny phi can tâm ct đt dâng bin cho Trung Cng. Bi thế Lý Thái Hùng đã git dây Hoàng Cơ Đnh, làm cho Đnh không dám ca quy chút nào hết. Chưa hết, trong lúc đó Đng CSVN li gài nhng nhân vt như Đng Sơn Nguyn Xuân Nghĩa, cháu rut ca Tng Bí Thư Nguyn Văn Linh và nhiu nhân vt khác tiếp tc xâm nhp Mt Trn.


    Nguyn Xuân Nghĩa, Lý Thái Hùng và nhng nhân vt phn gián ca CSVN nm ngay trong đu não ca MT nên đã vch ra các sách lược đi lt quc gia sát hi người Quc gia. Thế là chiến dch Đng Tiến I, II, III đã din ra. Hoàng cơ đnh do b cy sinh t phù, đành phi bán đng anh rut mình là Hoàng Cơ Minh nên trong chiến dch Đng tiến II năm 1987, ông Hoàng Cơ Minh đã b CSVN vây bt và t sát ti Lào. Du đã biết s tht  ông HCM đã chết vào năm 1987, Nguyn Xuân Nghĩa và Lý Thái Hùng vn tiếp tc đy mnh chiến dch Đông tiến III vào năm 1990, đưa mt s người quc gia vào tròng cho CSVN ht trn . Tàn nhn tht! Trong lúc đó thì my ông c ra t Kháng Chiến tuyên b là Ch tch HCM còn sng trong nước, lãnh đo đánh thng hết trn ny ti trn khác, chiếm qun ny, qun n... Dn dn người ta khám phá ra s tht, thế là nim tin vào đu tranh ca người quc gia b tan v do s lường gt có kế hoch ch đo ny ca các ông. 


    Phan Nam, Hoàng Thế Dân, và mt s cán b MT lúc đu có mt chút lòng cho quê hương nhưng gn Lý Thái Hùng đã b cy sinh t phù, thế là phi làm theo ch th ca Lý Thái Hùng hết.
    Năm 1991, FBI đưa MT ra tòa t 39 ti hình s. Nguyn Xuân Nghĩa phi đóng vai b ngoài là b MT nhưng bên trong li ch đo phi thành lp xong đng Vit Tân, thi hành các chính sách do cm tình báo đng CSVN ch đo. Lý Thái Hùng li, tr thành lý thuyết gia chính thc cho MT và Trn Diu Chân tr thành phát ngôn viên ca MT.   
    Lý Thái Hùng được tình báo CSVN cung cp nhiu d kin đ viết các bài bình lun chính tr... Trong các bài bình lun, Lý Thái Hùng được phép chi đng CSVN, nhưng chi đ cu nguy đng bng cách lèo lái, hướng dn dư lun tng ni dy hòa bình!   
    Năm 1990. Ls Hoàng Duy Hùng t cáo MT, thách thc toàn th đu não ca MT, đc bit là hai v chng Lý Thái Hùng và Trn Diu Chân ra mt công khai đi cht. V chng LTH chy làng vì LTH biết biết rõ cái anh chàng Ls tr kia đã được cá nhân tôi cùng nhiu nhân vt khác, cũng có th c tình báo Hoa Kỳ cung cp lý lch ca hai v chng ny. Riêng tôi, tôi đã gi cho Ls Hùng và đài Quê Hương 7 trang lý lch v v chng LTH, không hiu sao LS Hùng và đài Quê Hương li lng thinh, không đưa h sơ ny ra công lun. Có l h ch mun vch trn chính sách theo CS ca MT ch không mun đánh cá nhân, hoc lúc đó h không đ tin nơi s hiu biết ca tôi, không kim chng được nên làm thinh?


      Đ tr thù Ls Hùng, Lý Thái Hùng và Trn Diu Chân buc Nguyn Kim, Hoàng Cơ Đnh, Trn Xuân Ninh hp khn, quyết đnh cho đánh lén, đánh dai, thư rơi, thư rt h b Ls Hùng cho bng được mi thôi. Giai đon ny thì Trn Diu Chân l chân tướng khi tuyên b 10 ngàn quân biên thùy (ma) ca Mt Trn ch là đ gi an ninh (gi an ninh cho VC) ch MT không ch trương lt đ Cng sn bng vũ lc, ch có tng ni dy hòa bình tc là yêu cu bà con hòa hp và hòa gii vi cng sn, gi tin giúp cho CS sm mnh đ có hòa bình.  
    Cái đau ca v chng Lý Thái Hùng là thi gian đó cô Đoan Trang, ông Khôi Nguyên và đài phát thanh Quê Hương h tr ti đa cho Ls Hùng phanh phui s tht v Mt Trn.  Do đó LTH và TDC thù dai dng tìm cách đánh gc đài Quê Hương mà thôi, cái gì cũng đ ti cho đài Quê Hương hết. Thí d, trong kỳ hp báo 25-5-2002 ca phe ông Phm Quc Hùng, ký gi Cao Sơn ca t Tin Vit, người được Lý Thái Hùng và MT tr tin hàng tháng, c đt câu hi xoay quanh ông Phm Quc Hùng đ moi ông ny khai ra rng đài Quê Hương là th phm    đàng sau chng s  đoàn kết gia cng đng ông Phm Quc Hùng và cng đng bà Lan Hi. Ti nghip, ch có đài Quê Hương nào mà làm chuyn đó đâu, chính nhng người thm lng sáng sut đã vch trn âm mưu ca MT nên quyết t không cho ông Phm Quc Hùng đoàn kết vi ni thù Vit gian đó thôi!    


    Ông Bùi Minh Đoàn tc Lý Thái Hùng , lưới tri tuy thưa nhưng khó lt nên du Ls Hùng còn non kinh nghim, nhưng khi Ls Hùng lên tiếng, đng bào thy ông y nói đúng, thì MT b  lt mt n không còn ca quy gì na. Thế là đng CSVN ch th mt đòn phép mi: Quý ông gi v lng xung xin đi làm phó cho mi người, mi t chc, bơm cho nhng k háo danh, tham tin lên làm  ch tch ny n... ri my ông múa may đàng sau hết.  


    Tiếc cho Ls Hùng, vào năm 2001, di dt li chơi chiêu quân t Tàu, chi thêm mt t chc tình báo khác ca CSVN là cái  chú phnh Nguyn Hu Chánh. Đng CSVN lp tc ra lnh cho cán b như Trn Th Kim Anh, tc Vit N, trước đây khi còn hc trung hc Bến Tre đã tham gia Mt Trn Gii Phóng Min Nam, ly tên là Trnh Th Tư, làm giao liên chuyn ti truyn đơn trong các lp hc ca ngi H Chí Minh và đng CSVN, phi xáp vào lp tc đ giúp gii vây cho Chánh. Thêm vào đó, Hà Thế Ruyt, mt người tng là giao liên cho MTGPMN, năm 1962 đã b chính ph Ngô Đình Dim bt giam v ti hot đng đưa tin tc cho Cng sn, đi km vi Nguyn Hu Chánh. Chưa hết, chúng còn gài nhng tên cán b cng sn mi là Nguyn Huy, Trương Ngc Thu và Hoàng Đình T  gom li thành mt chi b tình báo, nhóm hp liên miên.  


    Tin thì do Hoàng Vit Cương, tc Hà Mc Đip, tình báo CSVN theo phe Trung Cng Toronto, Canada cung cp qua tay Hoàng Đình T Los Angeles là người nuôi con ca Mai Chí Th, tc Phan Đình Đng (B trưởng Ni V CSVN vào nhng năm trước khi Liên Xô và Đông Âu sp đ, và là em rut ca Lê Đc Th) t năm 1991. Cũng xin nhc li , chính Hoàng Vit Cương qua các tay tình báo Hong Kong và Sài gòn Ch Ln đã lp my kế hoch Đông Xuân đ ht trn nhng người Vit Quc Gia vào năm 1993.    


    Tin mi st do, chính tình báo Trung Cng đưa cho Hoàng Vit Cương 10 triu đô la giao cho Nguyn Hu Chánh lp cái Hi Ngh Liên Minh Dân Tc cm chân my người Quc gia yêu nước mà nông cn v chính tr. Quý v phi biết là nhân vt chính. Nguyn Hu Chánh ch là ph. Hoàng Vit Cương trước đây đã lp Liên Đng, nay Nguyn Hu Chánh cũng mt sách li lp Liên Đng. Hoàng Vit Cương b Hoa Kỳ cm không cho vào M vì y là tình báo ca Trung Cng, nên Hoàng Vit Cương mi phi liên lc chuyn tin cho Hoàng Đình T.


    Li còn s ô dù ca ông sư Cng sn Thích Giác Lượng đng ch trì. Ông sư ny sau năm 1975 tng là Ch tch Mt Trn T Quc tnh Nghĩa Bình ca CSVN, được CSVN sp xếp cho vượt biên như Nguyn Hu Chánh đ ra hi ngoi làm công tác tôn giáo vn giúp cho Nguyn Hu Chánh! Chính ông sư ny mi đây va mi bo lãnh sư bà và my đa con qua San José (trong mt ba tic b c Nguyn Mnh Hùng vch mt nói rõ chuyn ny nên sư ê mt lm lũi b đi) nên nhiu người b lm, và vì vy cái ông Ls Hoàng Duy Hùng ng ngn, mt mình đi đu vi hai đi th tình báo ln, nên Lý Thái Hùng mi rnh tay làm mt công vic khác.  
    Dưới s ch đo ca tình báo hi ngoi qua H Quang Nht, Lý Thái Hùng móc ni Chu Tn, tên thit là Trn Đình Huỳnh, mt nhân vt không có công ăn vic làm, đang được chính ph Hoa Kỳ cp tin hàng tháng vì bnh tâm thn (mà đúng là bnh tâm thn thit vì Chu Tn c tưởng nay mai s v VN làm Th tướng thay cho Phan Văn Khi, có ln là đi din Chú Phnh Bc California, đi loan tin ny khp nơi trong các ba tic, đã làm c Bc California cười gn chết. Không tin quý v c hi ông Tiêu Phi Hùng, mt cán b cao cp ca Chú Phnh Bc California thì s rõ. Nói đến cái ông Tiêu Phi Hùng ny là mt người Tàu chính cng thì làm sao Chú Phnh có th tin được đ mà t chc Đi Hi Liên Minh Dân Tc chng s bành trướng cướp đt cướp bin ca Trung cng đi vi Vit Nam. Rõ ràng ch là trò hoa mt thiên h thôi, t chc mt Ban Bu c đ thành lp mt cng đng th hai Bc California. Quý v thy rõ ràng, Mt Trn và Chú Phnh xáp li vi nhau đ trit h tuyến đu chng cng Bc California.   * PHN II :
    Cng đng Bc California b ra làm hai do s ch đo ca tình báo CSVN mà vic ráp ni là do Lý Thái Hùng, H Quang Nht, Hoàng Thế Dân, Nguyn Sơn, Chu Tn, Thích Giác Lượng v.v... Bà Lan Hi có chng là Nguyn Sơn mà Nguyn Sơn là đoàn viên bí mt ca MT; bà Lan Hi ch là con c bù nhìn, ly c là Ch tch đ đi làm kinh doanh mà thôi.


    Bà Lan Hi cũng như bà Ch tch Kim Houston, b ngoài nói là người không đng phái, đi bán bo him nhưng thc cht chng ca bà Kim là đoàn viên bí mt ca MT. Bà Lan Hi cũng như bà Kim vào cng đng là đ đi kiếm khách, và MT to cho h cái danh đ đi vào cng đng mà  ly khách, còn chuyn chính tr là do MT quyết đnh đàng sau. Ti Bc California, các quyết đnh chính tr là do Hoàng Thế Dân, Phan Nam, mà Hoàng Thế Dân và Phan Nam cũng ch thi hành lnh ca Lý Thái Hùng vch ra.
    Chính sách ca Lý Thái Hùng là các đoàn viên MT phi gi v biết hi li, công khai nhn cái chết ca Hoàng Cơ Minh, đi xin li các báo chí, mua chuc bơm nhng k háo danh, cy sinh t phù và MT ch xin làm  Phó, nhưng MT có tin, có nhân s , có kế hoch , có s h tr tích cc di dào ca đng CSVN nên my tay háo danh làm  ch tch dn dn đu b chúng khng chế hết. Nay phe Chú Phnh cũng đi theo chính sách ny và chính Nguyn Hu Chánh đã lên trên các đài phát thanh công khai xin li mi người.  Kh nhc kế đó quý v, ging y như H Chí Minh khai t đng Cng sn vào thp niên 1940 vy.


    Mt chính sách khác là h b tin ra làm truyn thông, mua chuc truyn thông, lp ra các din đàn mng lưới loan tin mt chiu có li cho h. Nhng ai chng đi h, trên báo chí, trên mng lưới, trên truyn thông thì h âm r r ngày đêm trit h!!!
    Vì chính sách ny, nên ông Phm Quc Hùng, Ch tch cng đng chính danh và ông Vũ Thành Trưởng, Ch tch y Ban Bo V Chính Nghĩa phe chính danh    đã b chúng gài by, bơm lên tng mây xanh. Chúng cho người hp mt vi my ng, nói rng  đoàn kết y chang kiu đoàn kết ca H Chí Minh đ chng Trung Quc xâm lăng lãnh hi, lãnh th VN. Chúng nói chúng s dùng truyn thông bơm  tinh thn đu tranh đoàn kết ca my ông y lên khp thế gii, chc chn mi người s hưởng ng, vì chúng có nhiu tin và rt nhiu cơ quan truyn thông khp nơi cũng như ngay trên các din đàn mng lưới toàn cu
    Trong khi đó, Lý Thái Hùng viết nhng bài tham lun chính tr rt ghê gm (ai viết?), nhưng sn sàng cng tác vi CSVN đ đánh Trung Cng thì đ rõ h gi đoàn kết là đoàn kết vi CSVN. Đáng l vic CSVN ct đt, dâng bin cho Trung Cng là mt cơ hi cho chúng ta phi tp trung sc đ trit h CSVN, nhưng Lý Thái Hùng đã khéo léo lèo lái là đoàn kết (vi CSVN) đ đánh đui Trung Cng mà thôi.


    Phm Quc Hùng và Vũ Huynh Trưởng b thi lên, nói rng Bc California là tuyến đu chng Cng, nếu đoàn kết được thì hai ông s tr thành lãnh t trong s sách và có th tr thành lãnh đo ca VN trong tương lai. Bà Lan Hi và Hoàng Thế Dân theo mưu sách ca Lý Thái Hùng nói vi Phm Quc Hùng và Vũ Huynh Trưởng, h sn sàng gii tán cng đng cũ h nhưng vi điu kin là Hoàng Thế Dân v làm Phó cho Phm Quc Hùng.


    Như tôi nói cái phó ny mi nguy him, vì MT được s ch đo ca tình báo CSVN, chi tin bc, sp đt kế hoch, nên chc chn các ông bà ch tch phi dn dn làm theo ý ca h. Nhn rõ điu ny nên các thành viên trong Ban Đi Din Cng Đng, Ban Giám Sát các đoàn th Quc Gia chân chính lp tc phn đi và bt tín nhim ch tch ca ông Phm Quc Hùng, còn chc đi biu ca ông y do dân bu, ông Phm Quc Hùng vn được gi nguyên
    Nhưng cũng đ  nm ty ông Phm Quc Hùng và ông Vũ Huynh Trưởng, Lý Thái Hùng đã sp xếp cho người bí mt chp hình cuc hp mt ny, thy tài liu và hình nh cho t Cali đ t ny đăng ti, mt là buc ông Phm Quc Hùng và Vũ Huynh Trưởng phi theo ý h, hai là phá tan nát cng đng. Quý v c th nghĩ đi, cuc hp mt, bên ông Phm Quc Hùng và ông Vũ Huynh Trưởng không có chp hình thì phe nào chp hình đây? Ông Phm Quc Hùng và ông Vũ Huynh Trưởng bây gi biết rõ s tht, đau đn lm, ngm đng nut cay nhưng l phóng lao, phi theo lao, phi theo ch th ca Hoàng Thế Dân do Lý Thái Hùng đng đàng sau git dây mà thôi.  


    Trường hp ông Phm Quc Hùng và Vũ Huynh Trưởng ging như trường hp ông Trn Văn Loan trước đây làm ch tch y Ban Bo V Chính Nghĩa Quc Gia Bc California vy. Đó, nguyên nhân sâu xa vn là cái mưu lược ca Lý Thái Hùng. Nhưng chưa hết, Lý Thái Hùng cũng có tham vng, l sau ny biết đâu được chó ngáp phi rui CSVN thì ông y tr thành chính khách Quc Gia nên ông y chơi hai mt, viết bài tham lun, đưa cho ký gi Cao Sơn t Tin Vit đăng mà mi ln đăng thì Lý Thái Hùng tr cho t Tin Vit 500 đô la. Thế là Cao Sơn chuyên làm khuyn mã cho Lý Thái Hùng.    


    Bc California, Mt Trn, tc VT và Chú Phnh xáp li nhau thành mt. Nhưng Nam California, tình báo CSVN qua s kế hoch ca Lý Thái Hùng, đánh bài hai lá, gi v làm y như MT đã có mt cng đng ri phi đ cho Chú Phnh    lng người vào cng đng bên kia, thế là h ngi chình ình chiếm hết luôn hai mâm, khng chế toàn th cng đng. Đ cho chc ăn, MT c Ls Hoàng Cơ Thy bên Pháp, anh rut Hoàng Cơ Minh, nhân vt tng trong v đo chánh trong thp niên 1960, xut đu l din làm  c vn cho Chú Phnh Nguyn Hu Chánh. Như thế h là hai mà là mt đó thôi.  


    Bên MT thì đoàn kết k c đoàn kết vi CSVN đ chng s xâm lăng ca Trung Cng. Còn bên Chú Phnh có nhim v lp ra Hi Ngh Liên Minh Dân Tc quyết tâm  lt đ chế đ CSVN mà chng có kết hoch gì hết, la li om sòm, đưa ra tòa án quc tế mà chng hiu gì lut pháp c. Mc đích rõ ràng là cm chân nhng người yêu nước chân chính không làm gì được na hết. Ghê gm thay cho âm mưu đánh bài hai mt ny ca tình báo CSVN mà Lý Thái Hùng đóng vai trò rt quan trng hi ngoi ny. LýThái Hùng đúng là mt Agitatsya  Propaganda (gi tt là Agit Prop) siêu vit ca CSVN đã được cài cy và hun luyn trước năm 1975, bây gi ln ln l din vy.  


    Nguyn Xuân Nghĩa ra t Vit Tide, Little Sai Gon được Nguyn Xuân Nghĩa làm  đu não v kinh tế và chính tr... Little Sai Gòn b MT mua hơn 50% c phn, ri Little Sài Gòn còn ký hp đng vi t báo Người Vit, tt c h tr cho các tay tình báo như ca ngi Trnh Công Sơn, đăng bài Lý Thái Hùng, thì quý v phi hiu đng CSVN đang đánh bóng con bài Lý Thái Hùng và Trn Diu Chân tôi đa đ chun b cho mt kế hoch tng tuyn c mà tt c cũng ch là người ca h mà thôi! Ai không biết Lý Thái Hùng tc là Bùi Minh Đoàn, ch tôi cùng gc cùng dòng, cùng nơi quê, rành r ông và chiến thut, chiến lược ca tình báo CSVN lm . . .!


    Tr li câu chuyn xáo trn Bc California, xin quý v phi biết đâu là gc, đâu là ngn. Ngn cây do ông Phm Quc Hùng và Vũ Huynh Trưởng, b ăn bã mía ca Mt Trn, tưởng s to thành tích  đoàn kết ly lng đ đi vào s xanh; thân cây là nhng người như Lan Hi, Nguyn Sơn, Chu Tn, Hoàng Thế Dân, Phan Nam; nhưng cái gc ca cây chính là Nguyn Xuân Nghĩa, Lý Thái Hùng và Trn Diu Chân. Chính nhng nhân vt vch ra sách lược và nhng người kia là k tha hành mà thôi. Nam Mô A Di đà Pht! Ch vì cái háo danh ca my ông Phm Quc Hùng và Vũ Huynh Trưởng nên my ông lt by, ging y chang my ông Ngô Trng Anh, Linh mc Phan Phát Hườn, Mc sư Nguyn Phú Cam ca  Chú Phnh vy.  


    Viết đến đây, chc Lý Thái Hùng tc Bùi Minh Đoàn biết tôi là ai ri ch? Ông xut thân cùng quê vi Nguyn Hu Chánh mà bí s ca Nguyn Hu Chánh là A27, my ông ráp li vi nhau tài tình, tưởng không ai biết, nhưng Hn Thiêng Sông Núi còn, tôi khuyên my ông đng quá tàn ác, ko chính t tiên ca my ông, nht là t tiên h Bùi s ngi dy ra pht Lý Thái Hùng chết bt đc kỳ t đó nhé. Thôi, buông dao đ t xung s thành Pht.


    Ai mà không mun đoàn kết đ đi cuc sm thành công, nhưng mà đoàn kết vi đám Vit gian, đám ni thù ch chc sơ h cơ hi là xơi tái my ông ngay thì my ông đi đoàn kết làm gì?


    Hãy noi gương ông Hoàng Cơ Minh, chúng sn sàng làm tht xong ri mà vn cho sng 14 năm, sau bí quá phi công b đã hy sinh, mà không dám nói đâu, ngày gi nào thì my ông phi hiu bn cht tht ca nhng người mà my ông đoàn kết. Đoàn kết kiu đó, người ta gi là đng sàng d mng và chết bt c lúc nào không biết lúc nào my ông ơi.     Bùi Minh Tun


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét