Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

Mẹ Trùng Dương_ Phạm Duy

Me Trung Duong_Pham Duy. Tran Chuc conducting Ngan Khoi Chorus & Orchestra. Arranged for chorus & orchestra by Le Van Khoa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét