Thứ Tư, 3 tháng 3, 2010

TIỀN


Tiền
* là Tiên là Phật
* là sức bật con người
* là nụ cười tuổi trẻ
* là sức khỏe tuổi già
* là.......
Xấu và Tốt... tham nhũng, lừa bịp, phản bội...cũng từ đồng tiền mà ra!!!


Money Money Money


Tác giả: ABBA
Trình bày: ABBA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét