Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010

Vẻ Vang Dân ViệtHuy Chương Vàng Thế Vận Hội 2010 Vancouver

Nam Nguyen, 2010 Skate Canada Junior Men

Champion Long Program


Nam Nguyen
Vietnamese -Canadian, 11 years old, golden medalist
in Free Skating Long Program


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét