Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

Ảnh 360 Độ

Mời các bạn bấm vào các links dưới đây để xem ảnh 360 độ khắp nơi trên thế giới.


http://photo.photojpl.com/tour/08toureiffel/08toureiffel.html (Tour Eiffel)

http://photo.photojpl.com/tour/08ballon/08ballon.html ( Montgolfère)

http://photo.photojpl.com/tour/08chicoutimi/chicoutimi-cathedral.html (Cathédrale Saint Francoise)

http://photo.photojpl.com/tour/michigan-central-station/michigan-central-hallway.html (Une Centrale du Michigan)

http://photo.photojpl.com/tour/08feulachine/08feulachine.html (Une incendie majeure)

http://photo.photojpl.com/flash/08notredbs.html (Notre Dame de Bon Secours)

http://photo.photojpl.com/flash/08mallet.html (Chapelle de la Maison Mère)

http://photo.photojpl.com/tour/oliver-jones/astral-oliver-jones.html (Concert d'Olivier Jones)

http://photo.photojpl.com/tour/level5-couloir510-palais/palais-couloir-niveau5.html (Palais de Congrès,Montreal)

http://photo.photojpl.com/tour/09carnaval/09carnaval.html (Carnaval de Quebec)

http://www.photojpl.com/paris-from-of-the-eiffel-tower/-/hvtd0MAopi/

http://www.photojpl.com/notredame-de-paris-seen-from-the-pont-de-la-tournelle/-/4SXWmwYOS7/

http://www.photojpl.com/notredame-de-paris-seen-from-the-pont-de-la-tournelle/-/4SXWmwYOS7/

http://www.photojpl.com/notredame-de-paris-seen-from-the-seine/-/52fNoPAR7G/

http://www.photojpl.com/grandplace-of-brussels/-/y0ZDscU3Rd/

http://www.photojpl.com/night-at-the-grandplace-of-brussels/-/4LwYUpKZRK/

http://www.photojpl.com/the-fall-on-the-slopes-of-mont-tremblant/-/drNGjDoy2x/

http://www.photojpl.com/downtown-montreal-without-cars/-/bR24oQIhQQ/

http://www.photojpl.com/red-bull-crashed-ice-in-quebec-city/-/RxPXGQhHoC/

http://www.photojpl.com/skating-under-the-fireworks-in-old-montreal/-/kHhZGJPUo4/

http://www.photojpl.com/ice-hotel-virtual-tour/-/kcnemgvX9m/

http://www.photojpl.com/quebec-national-day-parade-in-montreal/-/OEe4BkyKoO/

http://www.photojpl.com/windigo-waterfall-laurentians/-/FtmxoKdw63/

http://www.photojpl.com/montreal-thiru-murugan-temple/-/TYqcjsNhM3/

http://www.photojpl.com/bic-national-park-at-rimouski/-/sQPtrnf9LW/

http://www.photojpl.com/mount-orford-national-park/-/ivhprZY3OS/

Toà thánh Vatican

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_giovanni/vr_tour/index-en.html

Ảnh Việt Nam

http://www.vietnam720.com/Virtual-Tours.html

Ảnh UTAH (USA)

http://www.utah3d.net/

Ảnh Paris

http://www.paris-26-gigapixels.com/index-fr.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét