Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

Bài Không Tên số 50


Nhật Hạ - Bài Không Tên Số 50 (Vũ Thành An)


Em bảo anh

Em bảo anh: Đi đi!
Sao anh không đứng lại?
Em bảo: “Anh đừng đợi”
Sao anh vội về ngay ?

Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh dại thế
Không nhìn vào mắt em …

Silva Kaputikyan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét