Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

PHÂN ƯU

                        THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
                            CÙNG TANG QUYẾN

                     Cựu Học Sinh Trung Học Bình Long
                            Vô cùng đau buồn nghe tin:
                            Giáo Sư: TRẦN ĐỨC TIÊN
                            Pháp Danh :  TÂM CẢNH

                  ( Cựu Giáo sư Trung Học Bình Long)

                    Đã từ trần ngày 4 tháng 7 năm 2010

                        Tại Fairfax, Virginia, USA,

                         HƯỞNG THỌ 69 TUỔI

                       May 9, 1941 – July 4, 2010
                              
                    CẦU NGUYỆN THẦY THANH THẢN ,BÌNH AN, NƠI CÕI VĨNH HẰNG
                                                       
                                                          ĐỒNG KÍNH PHÂN ƯU
                                               (Cựu Học Sinh Trung Học Bình Long)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét