Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Hình ảnh Huế xưa.- Old pictures of Hue, ancient capital of Vietnam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét