Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Bà Ngô Đình Nhu trả lời phỏng vấn năm 1982 (phụ đề Việt ngữ)

Tài liệu lịch sử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét