Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Lễ hai bà Trưng – Saigon 1960

Women’s Day Celebration at Lam Son Square – Saigon 1960 

8671772102_544ebf0e60_o

(Rất tiếc là ngày xưa ở VN chưa có ảnh màu chỉ chụp bằng phim trắng đen)


8671772074_08057e5fd5_o 8671441051_615a3fa9ff_o 8671440997_5cb0144cc6_o 8671435607_b295d3d325_o 8671440863_3e42ed80b1_o 8671440919_c44a67d1c1_o 8671440969_5b7043067d_o 8671435573_65e5ff2c13_o 8671345524_5fb08e0aeb_o 8671345498_a70055b1cc_o 8671162240_4e0db9ed37_o 8671162068_ffffbd6983_o 8671162106_f044c93a43_o 8671162142_ed1f50ff2a_o 8671162192_7357fcbc3c_o 8671157462_7524434ef3_o 8671157406_e6aa886130_o 8671157384_74e5038211_o 8671157350_592cd8e479_o 8671143046_2e75dbb826_o 8671143086_e453ffeb57_o 8671143136_a5071b0970_o 8671157308_429ac7710c_o 8671143014_b564133570_o 8671142986_1f04111feb_o 8671142956_ae4d9eec64_o 8670651240_d854a09301_o 8670049693_f5d637c753_o 8670049721_98182f4406_o 8670049741_eec2a0c914_o 8670218735_7b69ba3b0e_o 8670049655_833807387d_o 8670049631_797c3351a0_o 8725447696_93e382d246_o 8674285892_f27ce5d2d1_o 8674282510_e2aa5169b2_o 8674282532_5631eaedc4_o 8674285812_f7ae4c44e4_o 8674285864_b3916491c9_o 8674282484_a11e1942b0_o 8674282444_37951a2f44_o 8674282422_0651f65825_o 8674282396_534971517b_o 8671772112_98ab684b33_o 8671772154_54f717f895_o 8671772184_8ecb336d7d_o 8671772204_77ba640dea_o

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét