Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

Biểu tình ngày 1 - 5 - 2016 chống FORMOSA phá huỷ môi trường sống.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét