Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Toàn văn bài phát biểu 32 phút của Tổng thống Obama trước người dân Việt Nam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét