Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

FORMOSA VÀ CHÚNG TA


         Kính chuyển,

Mời nghe video vấn nạn biển chết tại VN.
gắng nghe đừnglbỏ qua uổng lắm.

Xin gửi các anh chị quan tâm đến vận mệnh VN lắng nghe lời nhận định có thể nói KHÁ SÂU SĂC như một lãnh tụ chính trị đáng nể với sự hiểu biết lịch sử VN mặc dầu theo lời anh lúc 75 anh mới 15 tuổi và đã từng tù tội dưới chế dộ CS, hiện sống ở Pháp,làm nghề thuộc về an ninh, mà ca tụng nước Mỹ là một điều quá lạ (vì thường người Việt sống ở Pháp có khuynh hướng chống Mỹ) và nhận xét về biểu tình hiên nay của người Việt trong nước mà mình cần xem video chiếu lại cuộc biểu tình mà THG đã trích đăng thì mình mới dánh giá nhận định của tác giả video that dài, ăn nói that lưu loát. Xin phải kiên nhẫn bỏ nhiều thì giờ mới nghe hết được 15 clips.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét