Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

Chúc mừng Canh DầnCHÚC MỪNG NĂM MỚI


Trở lại

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

Click below here:

http://www.youtube.com/watch?v=dcLMH8pwusw&feature=player_embedded


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét