Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

GS Nguyễn Ngọc Bích - Lưu Hương Ký Chuyện Trinh Thám Văn Học

VanHoaNBLV phỏng vấn Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích về tập Lưu Hương Ký thơ của Hồ Xuân Hương mà ông cho là một "chuyện trinh thám văn học" của Việt Nam.

Mời các bạn vào trang Web dưới để đọc bài : Cuộc tình Nguyễn Du -Hồ Xuân Hương:

http://www.khoahoc.net/baivo/nguyencamxuyen/230310-cuoctinhnguyenduhoxuanhuong.htm

và:Hồ Xuân Hương-Huyền Thoại và sự thực

http://www.khoahoc.net/baivo/nguyencamxuyen/250110-hoxuanhuonghuyenthoaivasuthuc.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét