Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

VIETNAM, QU'AS TU FAIT DE TES FILS? (Pierre Darcourt)

Bộ Audio tài liệu về Chiến tranh Việt Nam Dịch giả: Dương Hiếu Nghĩa
Nguyên tác: VIETNAM, QU'AS TU FAIT DE TES FILS? Pierre Darcourt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét