Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

Bonjour Việt NamBản tiếng AnhBản tiếng Pháp

Việt Nam Việt Nam

Lê văn Khoa

Việt Nam Việt Nam - The film by John Ford (February 1, 1894 August 31, 1973) - A different view of Vietnam War.
Phim Việt Nam Việt Nam được phổ biến sau 37 năm bị cấm
Thân phận nhược tiểu được đã bị định đoạt giữa 2 cường quốc
(click link dưới đây để xem)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét