Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

Những bài hát hay trong khoảng thập niên 1960s và 1970s

Les Plus Belles Chansons d'Amour Vol.1


Les Plus Belles Chansons d'Amour Vol.2

Les Plus Belles Chansons d'Amour Vol.3Best of Oldies but Goodies Vol. 1

Best of Oldies but Goodies Vol. 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét