Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

Thông báo

Xin cáo lỗi với các bạn, vì lương chứa của trang chủ có giới hạn nên nghe nhạc đôi khi bị ảnh hưởng.
Xin các bạn chọn từng mục ở phần bên tay phải để xem, nghe nhạc sẽ tốt hơn. Cám ơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét