Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Hình xưa AN LỘC



AN LỘC, MỘT THỜI CHIẾN TÍCH…
Không ảnh An Lộc trước tháng 4-1972, khi cuộc sống còn yên bình











Lính Mỹ nằm ngủ cạnh QL 13 gần An Lộc



Con nít đùa nghịch trên xe tăng T54 Việt Cộng 4-10-1973








Chợ cũ An Lộc 1960



Quốc Lộ 13 từ Sài Gòn đi An Lộc, thập niên 1960



Quốc Lộ 13 tới Sài Gòn 1960



Quốc Lộ 13 1969



QL 13 năm 1960


Tượng đài Chiến sĩ đối diện sân vận động Nguyễn Huệ, An Lộc 1972

















Tư dinh Tỉnh trưởng Bình Long









Trẻ em Bình Long 1967



Trụ sở MACV An Lộc







Tịnh xá Ngọc Long An Lộc


Tịnh xá Ngọc Bình An Lộc – 1969

































An Lộc





An Lộ










An Lộc



Thả dù tiếp tế cho An Lộc 1972



An Lộc



An Lộc



An Lộc



An Lộc



Sân vận động Nguyễn Huệ là địa điểm thả dù tiếp tế cho binh sĩ bảo vệ An Lộc trong cuộc chiến Thắng 4-1972. (Góc trái hình)




Trực thăng vào An Lộc 1972



An Lộc



An Lộc



An Lộc



An Lộc



An Lộc nhìn từ hướng Nam



An Lộc



Xe tăng T54 VC 1972






Tem kỷ niệm Bình Long Anh Dũng (1972)






tượng Chúa bây giờ




Tank T54 VC trên đường phố An Lộc



An Lộc






An Lộc



Bên trong thị xã An Lộc, 1972



An Lộc



Nhìn về phía đồi Đong Long 1972



Không ảnh An Lộc nhìn từ phía trên đồn điền Xa Cam













Không ảnh An Lộc trong trận chiến thắng 4-1972




đường vào Quan Loi




Đây là nghĩa trang của các chiến sĩ Biệt Cách Dù từ trần tại An Lộc được đồng đội và đồng bào xây dựng tạm cạnh bên Chợ Mới An Lộc sau cuộc chiến 1972.











tem



Phòng trồng răng Cẩm Thành gần bên tiệm nữ trang, Chợ Cũ An Lộc 1971


Đi đón dâu ở xóm ga xe lửa, đường vào Nhà thờ cũ của An Lộc



Nhà thờ Bình Long khánh thành tạm sau 1972




T-54 gần tượng đài Ky Tô Vua



Tượng đài Ky-Tô Vua cuối Đại lộ Hoàng Hôn sau 1972



Chợ Cũ An Lộc cuối thập niên 1960, nhìn từ đầu dốc Quản Lợi




Dốc Quản Lợi, Chợ Cũ An Lộc



Trung Học Bình Long trong cuộc chiến mùa hè 1972, 1/3 dãy phòng học và văn phòng THBL phía bên phải đã bị sập mất.


http://vnafmamn.com/untoldpage/anloc_pic19.jpg
http://vnafmamn.com/untoldpage/anloc18.jpg
http://vnafmamn.com/untoldpage/anloc14.jpg
http://vnafmamn.com/ARMOR/T54_anloc3.jpg




Đầu dốc Quản Lợi, Chợ Cũ An Lộc – Mùa Hè 72




A-37 thả bom tại An Lộc, 1972




Trực thăng đổ quân Dù tăng viện cho An Lộc, đồng thời vội vã tải thương binh ra khỏi mặt trận. Trực thăng không thể đáp xuống vì phải cất cánh ngay nhằm tránh hoả lực của địch.




Máy bay thám thính đánh dấu các mục tiêu oanh tạc tại An Lộc bằng trái khói. Hình chụp từ máy ảnh gắn trên đuôi máy bay.



1970 – An Lộc 40 năm trước đây




Trường Tiểu học Thượng An Lộc – Hớn Quản 1921- 1935



Không ảnh An Lộc trước tháng 4-1972, khi cuộc sống còn yên bình




An Lộc – giờ tan trường 1972

1 nhận xét: