Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Hình HSTHBồ Đề Quốc Tuấn BL

Học Sinh "Trường Trung Học Bồ Đề Quốc Tuấn"( Chùa Từ Quang ) năm 1970-Sinh Hoạt vui chơi Tại nhà tây Quãn Lợi.Tấm ảnh chụp trước cửa chùa Quãn Lợi-An Lộc Bình Long năm 1970.
Trong tấm hình này có Ngoan,Thắng ,Tâm em Vì và Chiến.Ngoài ra là các em học sinh.Như một kỹ niệm còn sót lại sau 40 năm.Thân gởi lại cho các em._ Ngoan
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét