Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Truyện Ngắn của Tiểu Tử

TIỂU TỬ: 33 truyện ngắn (xin bấm vào links)
33. Tấm vạc giường
32. Những hình ảnh đẹp
31. Tôi nằm gác tay lên trán
29. Chuyện di tản 1975
http://phusaonline.free.fr/ButViet/TieuTu/1_ConRachNhoQueMinh.htm
------------------------------
Tiểu sử của tác gỉa:
Họ tên : Võ Hoài Nam
Sanh : 1930
Nguyên quán : Gò Dầu Hạ ( Tây Ninh )
Bút hiệu : Tiểu Tử
- Tốt nghiệp trường Kỹ sư Marseille năm 1955.
- Dạy Lý hoá trung học Pétrus Ký : 1955/1956.
- Làm việc cho hãng dầu SHELL Việt Nam từ năm 1956 đến 30/04/1975.
- Vượt biên cuối năm 1978. Ðịnh cư ở Pháp từ đầu năm 1979 đến nay.
- Làm việc cho hãng đường mía của Nhà nước Côte d' Ivoire ( Phi Châu ) :
1979/ 1982.
- Làm việc cho hãng dầu SHELL Côte d' Ivoire từ năm 1982 đến 1991, về hưu ở Pháp.
- Trước 1975, giữ mục biếm văn " Trò Ðời " của nhựt báo Tiến.
- Bắt đầu viết truyện ngắn khi lưu vong qua Côte d'Ivoire.
- Tập truyện " Những Mảnh Vụn " ( Làng Văn Toronto xuất bản ) là tập truyện đầu tay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét