Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

Con Gái Bình Định
Ai về Bình Định mà coi,
Con gái Bình Định múa roi, đi quyền

document.jpg picture by pxl317

Phần 2
http://www.youtube.com/watch?v=jbNEOctrFmo
Phần 3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét