Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

LẠI MỘT THÁNG TƯ ĐEN - Nhạc: Anh Bằng - Thơ: Hoàng Song Liêm                                         
                           L  Ạ  I      M  Ộ  T     T  H  Á  N  G      T  Ư     Đ  E   N
                                                Hăm  chín  năm  dài  một  tháng  Tư
                                                Lòng  ta  vời  vợi  bóng  quê  xưa
                                                Hồn  ta  vẫn  một  hồn  ly  khách
                                                Biển  Thái  trông  sông  núi  mịt  mờ …

                Cuộc  chiến  đã  đi  qua
                Lòng  ta  rền  hậu  chấn
                Hỡi  ơi !  Trời  biển  rộng
                Thăm  thẳm  núi  sông  ta
                Lại  một  tháng  Tư  đen
                Theo  ta  miền  đất  lạ
                Rừng  bao  mùa  thay  lá
                Sầu  hóa  đá  trong  tim.
               Lại  một  tháng  Tư  đen
               Hồn  ta  còn  đau  tấy
               Phương  trời  xa  khuất  ấy
               Đêm  dài  sầu  mắt  em…
               Lại  một  tháng  Tư  đen
               Ta  ôm  sầu  viễn  xứ
               Bước  chân  mòn  lữ  thứ
               Nỗi  nhớ  thuở  nào  quên ?
               Lại  một  tháng  Tư  đen
               Mắt  trông  vời  đất  mẹ
               Hơn  phần  tư  thế  kỷ
               Quê  cũ  bóng  xưa  chìm
               Lại  một  tháng  Tư  đen
               Hỏi  ai  còn,ai  mất ?
               Ta  nghe  lòng  quặn  thắt
               Ngàn  trùng  dương  nhớ  thêm.
               Lại  một  tháng  Tư  đen
               Trải  bao  mùa  Đông  tuyết
               Đã  phai  màu  mắt  biếc
               Đôi  bờ  xa  cách  Em .
               Lại  một  tháng  Tư  đen
               Đường  chiều  thân  lưu  lạc
               Tóc  xanh  giờ  điểm  bạc 
               Xa  khuất  bóng  Em  chìm .
               Lại  một  tháng  Tư  đen
               Quê  người  ta  tạm  trú
               Bao  giờ  về  cố  thổ
               Như  máu  chảy  về  tim ?
               Cuộc  chiến  đã  qua  lâu
               Lòng  ta  còn  hậu  chấn
               Hỡi  ơi  !  Trời  biển  rộng
               Dằng  dặc  một  cơn  sầu .
               Hoàng  Song  Liêm


              Mời quý vị nghe Hoàng Cung Fa trình bày: Lại Một Tháng Tư Đen
    Nhạc: Anh Bằng (California - USA) - Lời: thơ Hoàng Song Liêm ( Virginia - USA)
                           
                                                                   Nhạc Sĩ Anh Bằng

                                                    (Thủ bút của Nhạc Sĩ Anh Bằng)
    

trích từ: cothommagazine.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét