Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Bài phát biểu của ông Đặng Xương Hùng trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc


upr206_05
LTS : Sau đây là bài phát biểu của ông Đặng Xương Hùng trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 20/06/2014 tại Geneva, nhân phiên họp để đánh giá bản thu hoạch của chính quyền Việt Nam sau những khuyến nghị của các nước thành viên Liên Hiệp Quốc sau phiên họp định kỳ kiểm điểm về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày 05/02/2014 vừa qua, cũng tại Geneva. Trong phiên họp định kỳ này, chính quyền Việt Nam đã nhận được 227 khuyến nghị, nghĩa là những tố giác vi phạm nhân quyền cùng với những yêu cầu sửa đổi. Đây là một con số kỷ lục chứng tỏ tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam. Sau bốn tháng rưỡi chuẩn bị, chính quyền cộng sản Việt Nam đã trình Hội Đồng Nhân Quyền phúc trình tiếp thu của mình. Hà Nội đã chấp 182 khuyến nghị nhưng từ chối 45 khuyến nghị khác, cũng là những khuyến cáo quan trọng nhất, như yêu cầu phê chuẩn Công ước chống tra tấn (CAT) và phóng thích tù nhân lương tâm. Trong dịp này ông Đặng Xương Hùng, một quan chức công sản, đã có bài phát biểu sau đây. Bản tiếng Việt và tựa đề là của Thông Luận.


Vâng, xin cảm ơn ông Chủ tọa,
Tôi là Đặng Xương Hùng, cựu Lãnh sự Việt Nam tại Geneva và cựu Vụ phó tại Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tôi cũng là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam từ năm 1986. Tôi đã từ bỏ chức vụ và ly khai với Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 10/2013 để tố giác những vi phạm nhân quyền.
Trong bản báo cáo trước mắt chúng ta đây, chính quyền Việt Nam khẳng định rằng "chính sách của Việt Nam là luôn luôn tôn trọng, bảo vệ và phát huy mọi quyền con người và các quyền tự do căn bản".
Không gì sai sự thực hơn. Chẳng bao giờ có tự do chính trị cả, các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử đều phải do Đảng tuyển chọn trước. Những người dân chủ đòi ra ứng cử đều bị loại trước. Không những thế những sách nhiễu, thậm chí những án tù, còn chờ đợi họ sau đó.
Những người khác chính kiến và những blogger đều bị sách nhiễu, thường thường còn bị côn đồ hành hung theo lệnh của công an. Tra tấn trong đồn công an là rất bình thường. Trung bình cứ 18 người là có một người làm việc cho an ninh với mục đích duy nhất là theo dõi mọi công dân và đàn áp nhân quyền. Lãnh đạo chế độ đã thề là sẽ đập tan từ trứng nước mọi nhem nhúm thành lập các nhóm đối lập.
Đảng cộng sản quyết tâm duy trì chế độ toàn trị bằng mọi giá và mọi phương tiện. Khát vọng dân chủ càng lên cao thì đàn áp càng thô bạo. Nhiều thanh niên -nam cũng như nữ- đã bị xử những án tù 5 năm hay 10 năm chỉ vì đã có tội phát biểu một cách ôn hòa lập trường của mình.
Thưa ông chủ tọa, tôi yêu cầu Hội Đồng bác bỏ báo cáo này. Nó chỉ là ngụy biện dối trá. Tôi mong đợi ở Hội Đồng một lập trường mạnh mẽ, đặt nhà đương cuộc Việt Nam trước trách nhiệm của họ.
Xin cảm ơn ông chủ tọa.
Đặng Xương Hùng
Nguyên văn tiếng Pháp :
Merci, Monsieur le President,
Je m'appelle Dang Xuong Hung, ancien Consul du Vietnam à Genève et ancien Directeur-adjoint au Ministère des Affaires étrangères du Vietnam. J'ai été membre du Parti communiste vietnamien depuis 1986. J'ai abandonné mon poste et quitté le Parti en Octobre 2013 pour dénoncer les violations des droits de l'homme.
Dans le rapport présenté devant vous, le gouvernement du Vietnam affirme que "Le Vietnam a toujours eu pour politique de respecter, protéger et promouvoir tous les droits humains et les libertés fondamentales".
Rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Il n'y a jamais de liberté politique ; les candidats aux élections sont tous pré-sélectionnés par le Parti. Les démocrates qui tentent de se présenter voient leurs candidatures refusées. De surcroît, des harcèlements, voire même des peines d'emprisonnement, les attendent.
Dissidents et blogueurs contestataires sont harcelés, très souvent battus sauvagement par des voyous mandatés par la police. Les tortures aux postes de police sont courantes. Une personne sur 18 travaille pour la sécurité publique, dans le seul but de surveiller ses concitoyens et d'opprimer les droits humains.  Les dirigeants ont  juré publiquement de tuer dans l'oeuf toute tentative de créer des groupes d'opposants.
Le Parti communiste est déterminé à maintenir la dictature à tout prix et par tous les moyens. Plus les aspirations démocratiques sont fortes, plus la répression est brutale. Des jeunes, garçons et filles, coupables seulement d'exprimer leur opinion de manière pacifique sont condamnés à cinq ou dix ans de prison.
Monsieur le Président, je prie le Conseil de rejeter le rapport d'aujourd'hui, il est mensonger.  Je demande au Conseil de prendre une position énergique pour mettre les autorités vietnamiennes devant leur responsabilité.

Je vous remercie, Monsieur le Président.(Đặng Xương Hùng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét