Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

Từ Bút XuânFrom : But Xuan .
Thưa Quí Vị,
Cái quan trọng bây giờ là:
1- Quốc Nội
Những người VN trong nước biết rằng ngọn cờ đã trao vào tay họ, họ phải phất, vì dân tộc mà phất, không phất thì chính họ và con cháu họ cũng chết, một cái chết dần mòn bởi gông xiềng Trung cộng và bọn Thái thú tay sai đã mất hết nhân tính. Chính những ông già được xưng tụng là "lão thành cách mạng" khi xưa vì làm tôi giặc hồ bất kể nước còn mất, bất kể là lính đánh thuê cho TC và Liên xô CS, ngay hàng tướng lãnh của vgcs như Nguyễn chí Vịnh, Nguyễn trọng Vĩnh, Đồng sĩ Nguyên, Phùng quang Thanh v.v...phải nghĩ đến dân tộc, phải đặt đảng vgcs vào hàng số 2 sau dân tộc mà cứu lấy dân tộc, phế bỏ chủ nghĩa Mác xít và chế độ độc tài toàn trị đã đem đất nước xuống đống xình từ 70 năm qua.
Thành phần làm cuộc Đại cách mạng thực sự này khg cứ là đảng viên hay QĐ Nhân dân của CS mà bất cứ Nhóm nào vì mục đích đã nêu tức giải phóng đất nước ra khỏi tay vgcs (tức là tay TC) thì đều được hoan nghênh và được toàn dân ủng hộ hết mình kể cả hải ngoại.
Nếu có tướng lãnh của QĐ Nhân Dân cùng QĐ vùng lên thì cuộc Cách mạng (đây mới đáng gọi là Cách mạng) dễ thành công. Tất nhiên phải có chương trình hành động cụ thể, các sự chuẩn bị như thế nào v.v..(chưa thể nói ở đây).

2- Hải Ngoại.
Hải ngoại khg phải chỉ đánh võ mồm nhưng chính là một lực lượng yểm trợ quốc nội hữu hiệu giống như một hậu phương trong thời chiến tranh.
Hải ngoại có thể giúp về:
a- tài chánh, thay vì gửi cho người thân mỗi năm 100 đô la, ví dụ, thì nay chỉ gửi 50 còn 50 bỏ vào quỹ để mua súng ống, đạn dược chuyển về hay gửi về giúp đỡ các hoạt động của Kháng chiến trong nước.
b- Đặt ra các phần hành chuyên môn: Ủy ban kiện vgcs ra tòa án QT về tội diệt chủng (CCRĐ hay Mậu Thân chẳng hạn), phá bỏ HĐ hòa bình Paris v...v...
c- phản bác các luận điệu bán nước, ru ngủ đồng bào của vgcs trên phương diện truyền thông v.v...
d- mở những lớp huấn luyện thanh thiếu niên hải ngoại để giới trẻ biết rõ cái nhục mất nước và chuẩn bị thay thế cha anh tiếp tục chỉ huy và tranh đấu cho một nưốc VN độc lập và tiến bộ bằng người.
Thực ra bây giờ đã 14 năm của thế kỷ 21, tức là cách đây 69 năm những thanh niên như chúng tôi đã nghe ông hcm hứa hẹn mang lại độc lập cho đất nước VN, mà đến tận nay độc lập khg có mà chỉ thấy gông xiềng của Tàu khựa, cá nhân tôi, cũng như nhiều đồng bào, đau buồn lắm và nhục nhã lắm vì 69 năm vừa qua, VN ta đã mất hơn 10 triệu dân chỉ vì hai tiếng độc lập ấy. Xin hỏi các "lão thành cách mạng" ở miền Bắc như NS Tô Hải, cụ Mai Việt, cụ TT Nguyễn trọng Vĩnh, TT Đồng sỹ Nguyên...cả hàng triệu cụ...nghĩ sao? Làm lính đánh thuê và phá hoại Tổ quốc hơn 30 năm, kết quả là ngày nay như các cụ thấy, các cụ khg tỏ ra ân hận gì sao? Các cụ còn dám hãnh diện xưng rằng các cụ là "lão thành cách mạng" nữa khg? TS Cù huy Hà Vũ đã nhìn ra cha,
 bác anh và cả triệu người hồi đó theo hồ tặc là sai chưa? QĐ Miền Nam chỉ vì tự vệ mà bị giặc hồ xua quân vào giết oan, ai nói lên nỗi đau này cho họ, ai đền bù cho họ một chút cầu hồn cầu siêu, tu bổ mồ mả của họ? Những thiếu phụ, con côi miền Nam, QG Nghĩa tử, họ mất cả cuộc đời, ai đền bù cho họ? 700,000-800,000 người chết vì đi rừng, tàu chết máy làm mồi cho cọp beo và cá biển Đông, còn ai nhắc đến họ nữa khg và lấy gì mà đền bù nỗi đau cho thân nhân họ?


Như vậy, tôi đã xin phép quí vị và đồng bào hải ngoại phân chia 2 nhiệm vụ chính cho trong nước và hải ngoại. Đây chỉ là cái sườn, quí vị có thể sửa đổi, thêm bớt v.v...cho hợp với thực tế và hữu hiệu nhưng tôi nghĩ mọi người phải bắt tay vào việc thì may ra mới cứu được nước. Còn cứ đại khái thế này, chính sách tằm ăn dâu của TC, cùng với chính sách "chẳng thà mất nước hơn là mất đảng" ngu xuẩn của những kẻ vong bản chỉ nhìn thấy 1 mà khg thấy 10, hay là đã mù vì ảo tưởng Mác xít hứa cho họ tiền tài, danh vọng và quyền thế áp bức, hà hiếp dân như các lãnh chúa thời Trung cổ mà họ để mặc cho nước mất, miễn vinh thân phì gia. Đó là có đại tội với đất nước khg tội nào trầm trọng hơn.
Ngày 19-6-2014
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét