Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Đứa Con Hoang Hãy Trở Về Nhà


Tại Việt Nam, Dương Khiết Trì Gọi CSVN là đứa con hoang hãy trở về nhà....
thật là nhục...............

Chinese Media: In Vietnam, Yang Calls 'Prodigal Son' to Return Home

Chinese Media: In Vietnam, Yang Calls 'Prodigal Son' to Return Home


Foreign media outlets (including The Diplomat) didn’t see much hope for a breakthrough in China-Vietnam relations during State Councilor Yang Jiechi’s trip to Hanoi this week. “For Vietnam and China, No Easing of Tensions,The New York Times declared. The BBC highlighted the “Deadlock at China-Vietnam talks” and Reuters’ headline read “China scolds Vietnam for ‘hyping’ South China Sea oil rig row.”
Chinese media outlets had a decidedly different approach, one with far more optimism. “China, Vietnam agree to properly handle sensitive bilateral issues,” read Xinhua’s English language headline. “Beijing, Hanoi vow to act on friction,” China Daily emphasized. A video segment on Yang’s trip from CCTV focused on Yang’s statement that even if China-Vietnam relations were much worse than they are now, the two sides would still have to think of a way to quickly solve the issue. Based on the Chinese media reports, it seems that Yang Jiechi’s meetings with Vietnamese leaders were a major step forward in solving the oil rig crisis.
That’s not to say that China is willing to compromise. On the contrary, each article contained the usual Chinese assertions that the oil rig is China’s own affair, and that Vietnam should stop its illegal harassment of the rig’s operation. Instead, the Chinese articles implied that Hanoi had changed its position. None of the articles reported, as Vietnamese and Western media did, on Vietnam’s continued insistence that China should remove the oil rig. Instead, articles from Xinhua emphasized that Vietnam and China have agreed to “properly handle bilateral issues,” not to internationalize the South China Sea dispute, and to keep maritime tensions from interfering with broader bilateral ties.
Of course, if Vietnam had truly agreed to “properly handle bilateral issues” according to China’s definition, then the oil rig crisis would indeed be over. Instead, Hanoi has a very different idea of what constitutes “proper handling” — under its interpretation, China is the one acting “improperly” by violating Vietnam’s maritime sovereignty. By neglecting to mention the dual interpretation in its media coverage, China’s media set itself up to cry foul when Vietnam continues to protest the oil rig.
Chinese media also portrayed Yang’s visit not only as a diplomatic victory, but as a moral one. Xinhua emphasized that Yang’s trip to Hanoi was itself proof that China is proactively seeking to solve the problem. Yang’s visit, Xinhua said, is a demonstration of China’s “sincerity in wanting to solve problems through dialogue and [China's] great power magnanimity.” CCTV said that Yang had gone to help “return China-Vietnam relations to the proper path at an early date.”
The tone of these articles painted Yang as something like a patient teacher sent to deal with a particularly recalcitrant student. This attitude was most evident in the nationalistic media outlet Huanqiu (the Chinese-language counterpart of Global Times). Huanqiu characterized Yang’s visit as a gift from China, offering Vietnam yet another chance to “rein itself in before it’s too late.” Yang’s function in Hanoi was to “clarify the bottom line and the pros and cons” of the situation. In talking with Vietnam, Huanqiu said, China was “urging the ‘prodigal son to return home.’” Based on this interpretation, it seems that Yang was not in Hanoi for a real dialogue, but simply to deliver a lecture.
The Chinese media narrative, despite its positivity, is designed to set up China well should tensions continue to smolder. Each story emphasized Vietnam’s harassment of the Chinese oil rig, and China’s patience and magnanimity in dealing with these provocations by sending Yang to Vietnam for talks. The stories also emphasized the consensus reached in the meetings; these words will be used against Hanoi if the crisis continues on its current track. China’s media coverage sent a strong message that it is now up to Vietnam to respond correctly to China’s overtures by ending it interference with and protests over the Chinese oil rig. Thus, the Huanqiu piece ended with a warning that the international community will be watching to see if Vietnam can match words to deeds after the Yang meeting.
Nguồn:
http://thediplomat.com/2014/06/chinese-media-in-vietnam-yang-calls-prodigal-son-to-return-home/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bố láo con hư

Nghe mọi người bàn tán xôn xao về câu nói “lãng tử hồi đầu” đăng trên Hoàn Cầu Thời Báo, mình cũng tò mò xem thử, thấy thật ra Hoàn Cầu Thời Báo đăng lại bài viết trên Nhân Dân Nhật Báo bản hải ngoại. Tức đây là quan điểm chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với tranh chấp lãnh hải với Việt Nam.

Đường link tới bài báo trên Nhân Dân Nhật Báo bản hải ngoại, tựa đề :”Phụng khuyến Việt Nam tảo hồi đầu” (奉劝越南早回头) (Kính khuyên Việt Nam sớm quay đầu) của tác giả Tô Hiểu Huy (苏晓晖) đăng ngày 19/6/2014.

http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2014-06/19/content_1442844.htm

Còn đây là đường link do Hoàn Cầu Thời Báo đăng lại:

http://world.huanqiu.com/article/2014-06/5025942.html

Câu nói mà mọi người bàn tán là câu “Trung Quốc dụng tâm lương khổ, phụng khuyến Việt Nam “lãng tử hồi đầu”” (中国用心良苦,奉劝越南“浪子回头”). Nghĩa là Trung Quốc khổ tâm suy nghĩ, khuyên nhủ Việt Nam (hãy là) “đứa con hư biết quay đầu hối cải”.

Toàn bài báo chỉ nói lên “chính nghĩa” của Trung Quốc, tố cáo Việt Nam làm càn. Đúng là làm kẻ mạnh thì muốn nói sao cũng được, “vừa ăn cướp vừa la làng”. Mà sao đảng toàn trị nào cũng vậy nhỉ? Cứ nhìn đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc là ông Nguyễn Trung Thành cãi chày cãi cối tại phiên Kiểm định Định kỳ Phổ quát về nhân quyền tại trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Thụy Sỹ là rõ (1). Tự dưng nhớ tới câu “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm” của ông Nguyễn Văn Thiệu.

Nhưng phải nói rõ “Trung Quốc” ở đây chỉ “những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc”, còn “Việt Nam” chỉ “những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam”. Không nên nhầm lẫn, tưởng rằng người dân Việt Nam là con của người dân Trung Quốc. Người dân hai nước đều phải chịu ách cai trị của giai cấp thống trị với phương châm của Mao Trạch Đông “Họng súng đẻ ra chính quyền”.

Cha đã dạy con bao bài học hay (nhưng đẫm máu nhân dân) như chỉ con làm cải cách ruộng đất, chiếm Hoàng Sa năm 1974, tiến hành chiến tranh biên giới năm 1979, xúi đàn em là những người cộng sản Campuchia Khmer Đỏ đánh con năm 1979, rồi chiếm Gạc Ma năm 1988,… Toàn bài học hay mà con vẫn hư, học mãi không thuộc.

Từ xưa đến giờ mình cứ nghĩ hai đảng là hai anh em, còn Đảng Cộng sản Liên Xô là đảng cha, giờ mới biết đảng anh Trung Quốc thực ra là đảng bố (láo), còn đảng em Việt Nam là đảng con (hư), còn Đảng Cộng sản Liên Xô là đảng ông nội.

Xem lại lịch sử mới thấy ngay điều lệ của Đảng Lao động Việt Nam năm 1951 đã xác định rõ: “Đảng Lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Ǎngghen - Lênin - Xtalin và tư tưởng Mao Trạch Đông kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng”.(2) Như vậy đúng là Đảng Cộng sản Trung Quốc với Mao Trạch Đông đứng đầu là đảng bố rồi. Con phải đi học bố mà.

(1) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/06/140620_vietnam_upr.shtml
(2) http://vi.wikipedia.org/wiki/Đảng_Cộng_sản_Việt_Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét