Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

TRUYỆN TÌNH CẢM CỦA NGUYỄN NGỌC NGẠNTÌNH MUỘN
sáng tác NGUYỄN NGỌC NGẠN do chính tác giả diễn đọcBƯỚC CHÂN NGƯỜI TÌNH
Truyện ngắn của NGUYỄN NGỌC NGẠN
qua phần diễn đọc của ÁI VÂN và tác giả
TÀU VỀ MIỀN XUÔI
Truyện ngắn của NGUYỄN NGỌC NGẠN
Do ÁI VÂN và tác giả diễn đọc
Kỹ thuật âm thanh và nhạc đệm DUY QUANG phụ tráchQUA ĐƯỜNG
của NGUYỄN NGỌC NGẠN

qua phần diễn đọc của MAI PHƯƠNG và tác giảPHÒNG MẠCH
Truyện ngắn của NGUYỄN NGỌC NGẠN

Qua hai giọng đọc của HỒNG ĐÀO và tác giảPHÒNG TẮM
truyện ngắn của NGUYỄN NGỌC NGẠN
Qua hai giọng đọc của ÁI VÂN và tác giảTHỜI VẬN
Truyện ngắn của NGUYỄN NGỌC NGẠN
Do HỒNG ĐÀO và tác giả diễn đọcĐA THÊ
Do HỒNG ĐÀO và tác giả diễn đọcTẤM VÉ SỐ
Truyện ngắn của tác giả NGUYỄN NGỌC NGẠN
Qua hai giọng đọc của NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN và tác giả


NỔI MONG ĐỢI KHỐN CÙNG
Truyện ngắn của NGUYỄN NGỌC NGẠN
do chính tác giả trình bàyLẠ GIƯỜNG
truyện ngắn của NGUYỄN NGỌC NGẠN

Do Nguyễn Cao Kỳ Duyên và tác giả diễn đọcVÁCH TƯỜNG CŨ
truyện ngắn của NGUYỄN NGỌC NGẠN

Qua hai giọng đọc Mai Phương và tác giảKỂ MỘT CHUYỆN TÌNH
TÁC GIẢ NGUYỄN NGỌC NGẠN
Qua sự trình bày của THANH LAN và chính tác giả
GIÃ TỪ SÂN KHẤU
Tác giả NGUYỄN NGỌC NGẠN
trích trong NẮNG QUA PHỐ CŨ

Qua hai giọng đọc của HỒNG ĐÀO và tác giảDỐC CAO VỜI VỢI
Qua sự trình bày của THANH LAN và tác giảDỐC ĐỨNG
Qua hai giọng đọc của HỒNG ĐÀO và tác giả
Kỹ thuật thu âm DUY QUANGÁNH MẮT VÔ TÌNH
CHUNG QUANH TÔI
Qua sự diễn đọc của HỒNG ĐÀO và tác giả
ĐI THÊM MỘT BƯỚC
Qua giọng đọc của chính tác giảDẤU CHÂN XƯA
Qua hai giọng đọc của NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN và tác giảDẤU VẾT ÂN TÌNH
Qua hai giọng đọc của THANH LAN và tác giả1 nhận xét: