Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

Phượng Hồng

Trình bày: Vũ Khanh


Artist: Gia Huy
Tác giả: Vũ Hoàng - Thơ: Đỗ Trung Quân

Người Đàn Bà Đi Nhặt Mặt Trời
Sáng tác: Đức Tiến
Ca sĩ: Thiên Kim

(a cowboys work is never done)

Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng
Sáng tác: Hòang Thi Thơ
Ca sĩ Khánh Ly

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét