Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM


Rất nổi tiếng với danh xưng “Ông cố vấn”, Ngô Đình Nhu (1911 – 1963) là nhân vật lịch sử còn để lại cho hậu thế những tranh cãi. Đối với người dân miền Nam, ông được biết đến là một chính trị gia có đầu óc quyết đoán, phong thái làm việc mạnh bạo ; còn với người miền Bắc trước đây, phần nào do sức ảnh hưởng của hệ thống giáo dục nặng tính tuyên truyền chính trị, ông Nhu mang dáng dấp một nhà độc tài hiểm ác, bảo thủ. Tuy vậy, không ai phủ nhận được rằng, Ngô Đình Nhu thực sự là “kiến trúc sư” của chính thể Đệ nhất Cộng hòa (1955 – 1963). Cuốn Chính đề Việt Nam do ông Ngô Đình Nhu viết bằng tiếng Pháp, năm 1965 được dịch sang tiếng Việt và xuất bản tại Đồng Nai.
Điểm khác biệt của Chính đề Việt Nam so với các tác phẩm chính trị luận cùng thời, bên cạnh việc nhận diện vị trí của Việt Nam trên địa đồ chính trị Á Đông và thế giới, ông Ngô Đình Nhu đã tiên khởi những giải pháp cho một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và làm sao hài hòa được các yếu tố bản sắc truyền thống – hiện đại. Đối với lớp hậu sinh, chúng ta bàng hoàng nhận ra rằng, cách đây hơn nửa thế kỷ, chính trị gia Ngô Đình Nhu đã viễn kiến được sức ép tiềm tàng của nền văn minh Trung Hoa đối với Việt Nam – bằng sự bành trướng tổng lực (chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự…) – nhằm mục đích cưỡng đoạt chủ quyền lãnh thổ và nô lệ hóa tư tưởng.

Inline image 1


CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM
 
      


1- CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM : Một viên ngọc quý trong kho tàng tư tưởng, một đóng góp lớn về soi sáng vấn đề phát triển (Gs Tôn Thất Thiện)
2- CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM : Những Bài học Thực Tiễn Vượt Thời Gian nhằm Định Hướng Hành Trình cho DânTộc qua Phân Tích và Suy Luận từ Thực Tế Lịch Sử của ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu (Phạm Bình Thuận, Ph.D)

3- Sách CHÍNH ĐỀ VIỆT NAM

Nhận Định Về Thế Giới
 
Vị Trí Của Việt Nam Trong Khung Cảnh Thế Giới Vừa Trình Bày
Một Ví Dụ Lịch Sử
Chỉnh Đốn Nội Bộ
 
Điều Kiện Nội Bộ
Cơ Sở Hạ Tầng Vô Tổ Chức
Vai Trò Của Mìền Nam
Đường Lối Phát Triển
 
Một Lập Trường Thích Hợp Với Các Nhận Xét Trên
Tư Tưởng, Phương Pháp, Hình Thức
Nghiệp Đoàn Việt Nam
Việt ngữ và Hoa ngữ


Trụ Mà Không Trụ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét