Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Hồ Chí Minh Là Thiếu Tá Hồ Quang thuộc QDNDTrung Quốc ?????

Talking Nguồn :http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=785275
 BẬT MÍ: TRUNG QUỐC CÔNG BỐ HỒ CHÍ MINH CHÍNH LÀ THIẾU TÁ HỒ QUANG THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN TRUNG QUỐC
Click image for larger version Name: 10492410_541722585940152_7260623820118269647_n.jpg Views: 0 Size: 78.6 KB ID: 633189   Click image for larger version Name: 10498284_541722602606817_3385255259792995688_o.jpg Views: 0 Size: 122.4 KB ID: 633190  

Báo Cương Sơn (冈山) loan tải hình Hồ Chí Minh tham gia đấu tranh chống xâm lược. (ghi chú: Hồ Chí Minh có chữ x màu trắng và dấu chấm đỏ).... Nguồn: Quân ủy Cương Sơn (CPC).

Báo Cương Sơn (冈山) loan tải hình Hồ Chí Minh tham gia đấu tranh chống xâm lược. (ghi chú: Hồ Chí Minh có chữ x màu trắng và dấu chấm đỏ).... Nguồn: Quân ủy Cương Sơn (CPC).

Thiếu tá Hồ Quang (Hồ Chí Minh) phục vụ trong Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc, tại quân khu Quảng Châu, Vũ Hán.

Nguồn:Lưu trữ Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CPC).VHP
Advertisement

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét